FDS“裂变者归来”活动第一期结束:销毁代币约6274万,反馈奖励1599.7枚ETH

据官方消息,今日20:17分,FDS结束了第一期“裂变者归来”活动,参与人次7060次,回馈社区1599.7枚ETH,价值约240万RMB;本期活动共计销毁FDS代币62,749,280,被销毁FDS已转入黑洞地址0x0000000000000000000000000000000000000000。自FDS项目启动以来,通过各种回馈活动已累计完成约2.67亿枚FDS的销毁,目前FDS流通量约为5.4亿枚。